Lietuvos judėjimas "Černobylis"
logo
Kongresas Kijeve

      

2015 metų lapkričio 26 dieną Kijeve vyko Tarptautinės organizacijos „Chernobyl Union International“, kurios nariu yra Lietuvos judėjimas „Černobylis“, VI-asis neeilinis Kongresas.

Ne tik vyko, bet ir įvyko, nežiūrint į Rusijos atstovų norus sužlugdyti kvorumą!

Tarptautinę organizaciją krizė ištiko po to, kai Rusija pradėjo suverenioje Ukrainoje nepaskelbtą karą ir kai praėjusiais metais netikėtai mirė organizacijos prezidentas Jurijus Andrejevas.

Kongrese dalyvavo Ukrainos, Latvijos, Lietuvos, Armėnijos, Baltarusijos, Moldovos, Uzbekijos, Kirgizijos, Tadžikijos, Gruzijos, Vokietijos, Kipro ir Tarptautinio vaikų fondo „Černobylio vaikai – invalidai“ atstovai.

Lietuvai atstovavo „Lietuvos judėjimo Černobylis“ pirmininkas Pranas Paškevičius ir judėjimo narys Algirdas Šimėnas.

Dėl įvairių priežasčių nedalyvavo delegacijos iš Estijos, Azerbaidžano, Rusijos ir Kazachstano.

Už ataskaitiniu laikotarpiu atliktą darbą vietoje mirusio Tarptautinės Organizacijos „Chernobyl Union International“ prezidento atsiskaitė vykdomojo komiteto sekretorius V. Makarenka, kadangi viceprezidentas Leonidas Grišinas (Rusija) šį Kongresą boikotavo.

Nepaisant to, kad po organizacijos prezidento mirties praėjo daugiau nei metai ir praktiškai tuo metu joks darbas nevyko, delegatai vieningai įvertino visą veiklą patenkinamai, konstatuodami faktą, kad neturėdama tikrojo vadovo, organizacija, vargu, ar galėjo ką nors daugiau nuveikti.

Renkant sekančiai penkių metų kadencijai Tarptautinės organizacijos „Chernobyl Union International“ vadovybę, tiesioginio balsavimo būdu buvo išrinkti ir patvirtinti:

 • prezidentu – Valerijus Makarenka (Ukraina);
 • viceprezidentu ir vykdomojo komiteto pirmininku – Fiodoras Kapacina (Moldova);
 • viceprezidentu – Aleksandras Volčaninas (Baltarusija);
 • viceprezidentu – Pranas Paškevičius (Lietuva);
 • viceprezidentu – Kardybekas Sasykulovas (Kirgizija);
 • viceprezidentu – Vladimiras Vojtovas (Ukraina).

 

Beje, Vladimiras Vojtovas išvakarėse buvo išrinktas visos Ukrainos „Černobylietiškų organizacijų Susivienijimo“ prezidentu, pakeitusiu mirusį Jurijų Andrejevą.

 

Taip pat buvo išrinkta tarptautinės organizacijos įstatuose numatyta „Revizinė komisija“, kurią sudaro:

 • Valentina Kolesnikova (Ukraina);
 • Džambul Džikija (Gruzija);
 • Arnolds Verziemnieks (Latvija).

 

Delegatai su pataisymais patvirtino Tarptautinės Organizacijos „Chernobyl Union International“ VI-ojo Kongreso kreipimąsi į JTO, ES, NVS organizacijų vadovus, visų valstybių Prezidentus ir Vyriausybių ministrus-pirmininkus, o taip pat priėmė preliminarią 30-ųjų Černobylio katastrofos metinių TO „Chernobyl Union International“ tarptautinę programą. Buvo sutarta, kad šią programą dar kurį laiką bus galima taisyti ir pildyti, atsižvelgiant į organizacijos narių 2016 metų patikslintas finansines galimybes ir pageidavimus.

Taip pat Kongresas palaikė ir pritarė Moldovos atstovų iniciatyvai, kad „Tarptautinis vaikų-invalidų fondas“ rūpintųsi ne tik Ukrainos, bet ir kitų valstybių-narių Černobylio katastrofos padarinių paliestais vaikais. Anksčiau sudaryta fondo valdyba buvo papildyta Latvijos bei Moldovos nariais.

Lietuvos atstovai kartu su kitais delegatais aplankė memorialinį kompleksą „Černobylio didvyriams“, šiais metais atidengtą Kijeve, Desniansko rajone, ir padėjo gėlių bei dalyvavo komplekso šventinimo procedūrose.

Šis kompleksas unikalus tuo, kad rotondos kolonos papuoštos šalių, dalyvavusių Černobylio katastrofos pasekmių likvidavime (tarp jų ir Lietuvos), valstybiniais herbais, o alėją tarp pagrindinio „Prometėjo“ paminklo ir rotondos puošia tų pačių valstybių vėliavos.

Taip pat visi Kongreso delegatai dalyvavo Ukrainos atstovų organizuotuose ekskursijose Kijevo mieste.

 

 


Kongresas Kijeve

Kongresas Kijeve

Kongresas Kijeve

Kongresas Kijeve

Kongresas Kijeve
Hey.lt
      - Nemokamas lankytojų skaitliukas