Lietuvos judėjimas "Černobylis"
logo
Istorija1990 m.  kovo 10 d.
Kaune įvyko judėjimo ,,Černobylis” steigiamoji konferencija.
1990 m. spalio 26 d. LR Ministrų Tarybos pirmininkė K.Prunskienė pasirašė nutarimą Nr. 325 ,,Dėl asmenų, dalyvavusių likviduojant ČAE padarinius, medicininio ir socialinio aprūpinimo”.
1990 m. lapkričio 19 d. LR Sveikatos apsaugos ministras Juozas Olekas pasirašė įsakymą Nr.369 ,,Dėl medicininės pagalbos pagerinimo asmenims, dalyvavusiems likviduojant ČAE avarijos padarinius”. Prie šių norminių aktų inicijavimo bei ruošimo daug  prisidėjo Lietuvos judėjimo “Černobylis” (LJČ) aktyvistai.
1991 m. organizacijos atstovai dalyvavo Tarptautinės organizacijos ,, Chernobyl Union ” I-jame kongrese.
1991 m. balandžio 26 d. Kijeve LJČ atstovai dalyvavo Černobylio AE avarijos 5-ųjų metinių pasauliniame televizijos maratone.

1991 m. gegužės mėn. LJČ iniciatyva Vilniaus universitetinės Santariškių ligoninės II-joje poliklinikoje įkuriamas Černobylio centras.

1991 m. rugsėjo mėn. išleistas pirmasis LJČ laikraščio ,,Černobylietis” numeris, redaguojamas Kęstučio Kazlausko.
1992 m. rugpjūčio mėn. LJČ Klaipėdos komitetas organizavo černobyliečių vaikų kelionę į Vokietiją.
1992 m rugpjūčio 4-9 d. organizacijos atstovai dalyvavo tradicinėje konferencijoje ,,World Conference against A and H Bombs” Hirosimoje ir Nagasakyje.
1992 m. rugsėjo mėn. LJČ Klaipėdos komiteto atstovai pakviesti pasitikrinti sveikatą Karlskronoje (Švedija).
1993 m. sausio mėn. LR Prezidentas priėmė LJČ, Afganistano karo veteranų sąjungos ir Kareivių motinų sąjungos atstovus.

1993 m. gruodžio mėn. LR Vyriausybės nutarimu LJČ buvo perduotos gamybinės patalpos Malūnininkų g. 13, Klaipėdoje.
1994 m. černobyliečių atstovai dalyvavo Tarptautinės organizacijos ,, Chernobyl Union ” II-jame kongrese.
1994 m. sausio mėn. organizacijos atstovai Minske susipažino su vaikų fondo veikla.
1994 m. liepos mėn. surengta savanoriškojo darbo stovykla Sapiegos ligoninės (Černobylio medicinos centro) Vilniuje patalpoms ir teritorijai tvarkyti. Išleista knyga ,,Neužmirštama diena”, skirta 50-osioms Hirosimos ir Nagasakio bombardavimo metinėms.
1995 m. rugpjūčio 4-9 d. LJČ atstovai dalyvavo tradicinėje konferencijoje ,,World Conference against A and H Bombs” Hirosimoje ir Nagasakyje.
1996 m. rugsėjo 27-29 d. Birštone surengta tarptautinė konferencija ,,Socialinių ir medicinos problemų didėjimas postsovietinėse respublikose”.
1997 m. Lietuvos černobyliečiai dalyvavo Tarptautinės organizacijos ,, Chernobyl Union ” III-jame kongrese.
1997 m. vasario mėn. 5000 egzempliorių tiražu išleista knyga ,,Norminių aktų rinkinys. Černobylio AE avarijos likvidavimo dalyviams”.
1997 m. rugpjūčio 4-9 d. organizacijos atstovai dalyvavo tradicinėje konferencijoje ,,World Conference against A and H Bombs” Hirosimoje ir Nagasakyje.
1997 m. birželio 25 d. Sapiegos ligoninės parke Vilniuje, atidengta L.Virbicko skulptūra ,,Černobylio aukoms atminti”.
1998 m. LJČ atstovai dalyvavo Tarptautinėje konferencijoje Kijeve ,,Medicininės pasekmės 12-ųjų Černobylio avarijos metinių perspektyvoje”.
1999 m. gegužės 20 d. kartu su Baltarusijos ekologine socialine sąjunga ,,Černobylis” išleista knyga ,,Laiškai gyviesiems”.
1999 m. liepos 4 d., padedant Lietuvos onkologijos centro Kancerregistrui, 700 egzempliorių tiražu išleista knyga ,,Černobylis ir Lietuva –99”.
2000 m. lapkričio mėn. LR Vyriausybės nutarimu Kauno apskrities judėjimui „Černobylis“ perduotos patalpos  E.Ožeškienės g. 6, Kaune.
2001 m. balandžio mėn. išleista knyga ,,Černobylis – faktai ir jausmai”.
2001 m. balandžio 20 d. Kaune surengtas seminaras ,,15 metų po katastrofos. Asmenų, dalyvavusių likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius, socialinių ir medicininių garantijų raida ir šiandieninės galimybės”.
2001 m. balandžio 21 d. prie Lietuvos Kankinių bažnyčios Kauno rajone (Domeikavoje) atidengtas paminklinis akmuo Černobylio avarijos aukoms atminti ir pasodinta 15 raudonlapių ąžuoliukų.
2001  m. balandžio 26 d. 15-osios ČAE avarijos metinės paminėtos LR Seime. Penkiems LJČ aktyvistams buvo įteikti Ukrainos valstybiniai apdovanojimai.
2002 m. liepos 27-28 d. LTU Kauno policijos fakulteto mokomojoje bazėje Jūrės miestelyje, Prienų rajone, surengtas černobyliečių šeimų sąskrydis.
2002 m. spalio 24-25 d. Šventojoje surengta konferencija “Černobyliečių šeimos: socialinių ir medicininių veiksnių sąveika”

2002 m. lapkričio 18 d. LR Seime į pirmąjį posėdį susirinko bendra Seimo Socialinių ir darbo komiteto, Sveikatos reikalų komiteto, suinteresuotų ministerijų bei Lietuvos judėjimo “Černobylis” atstovų darbo grupė, kurios tikslas – apsvarstyti asmenų, dalyvavusių likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius, garantijas bei jų prieinamumo klausimus.
2003 m. sausio mėn. atnaujinta periodinė LJČ laikraščio “Černobylietis” leidyba. “Černobylietis” leidžiamas kas du mėnesiai.
2003 m. kovo 16-26 d. Lietuvos černobyliečiai Estijos Černobylio Hibakushi fondo (Japonija) kvietimu viešėjo Japonijoje, kur susipažino su šioje šalyje veikiančia nukentėjusiųjų nuo Hirosimos ir Nagasakio branduolinių bombardavimų, sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos sistema.
2003 m. birželio 2-6 d. organizacijos atstovai dalyvavo Kijeve, Ukrainoje vykusioje IV tarptautinėje konferencijoje “Chernobyl Children – Health effects and psychosocial rehabilitation”.
2003 m. birželio 6 d. LJČ atstovai dalyvavo Tarptautinės organizacijos “ Chernobyl Union ” koordinacinės tarybos posėdyje Kijeve, Ukrainoje.
2003 m. rugpjūčio 1-3 d. LTU Kauno policijos fakulteto mokomojoje bazėje Jūrės miestelyje, Prienų rajone, įvyko antrasis černobyliečių šeimų sąskrydis, skirtas Hirosimos ir Nagasakio miestų tragedijoms paminėti.
2003 m. lapkričio 21 d. Kauno miesto savivaldybėje surengta konferencija “Asmenų, dalyvavusių likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos pasekmes, sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos nūdiena ir perspektyvos”.
2003 m. gruodžio 11 d. Tarptautinės organizacijos “ Chernobyl Union ” prezidentas Gleb Maliutin, valdybos pirmininkas Aleksandr Kondriakov ir TO Vaikų fondo direktorė Valentina Kolesnikova, dalyvaujant LJČ atstovams, susitiko su LR Seimo nariais, Sveikatos apsaugos ministru bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tarnautojais. LRS nariams Visvaldui Nekrašui ir Vasilijui Popovui įteikti Tarptautinės populiarumo reitingų akademijos "Auksinė fortūna" (International Academic Rating of popularity "Golden Fortune")  Georgijaus medaliai "Garbė. Šlovė. Darbas"

2003 m. gruodžio 12 d. Birštone įvyko Tarptautinės organizacijos “ Chernobyl Union ” Koordinacinės tarybos posėdis.
2004 m. sausio 28 d. LJČ vadovai perdavė LR Seimo Pirmininkui Artūrui Paulauskui Tarptautinės populiarumo reitingų akademijos "Auksinė fortūna" (International Academic Rating of popularity "Golden Fortune") Georgijaus medalį "Garbė. Šlovė. Darbas".
2004 m. balandžio 26 d. siekiant atkreipti dėmesį į kritinę Lietuvos černobyliečių šeimų padėtį ir į tai, kad Valstybė nevykdo savo įsipareigojimų prieš šiuos žmones, buvo surengtas sankcionuotas mitingas prie LR Vyriausybės.

2004 m. gegužės 17-20 d. surengta antroji ekspedicija į uždarąją Černobylio zoną. Jos metu taip pat buvo aplankytas Černobylio muziejus Kijeve ir įvyko susitikimas su Ukrainos parlamento Ekologinės politikos, gamtosaugos ir Černobylio katastrofos pasekmių likvidavimo komiteto pirmininku Genadij Rudenka.

2004 m. birželio 8 d.Lietuvos Respublikos Seime surengta fotografijos paroda „Tiesa apie pelyną (ukr. Pelynas -„černobyl“)”.
2004 m. liepos 23-25 LTU Kauno policijos fakulteto mokomojoje bazėje Jūrės miestelyje, Prienų rajone, įvyko trečiasis černobyliečių šeimų sąskrydis, skirtas Hirosimos ir Nagasakio miestų tragedijoms paminėti.
2004 m. rugpjūčio 4-9 d. LJČ pirmininkas Gediminas Jančauskas dalyvauja tradicinėje konferencijoje ,,World Conference against A and H Bombs”, vykusioje Hirosimoje ir Nagasakyje.
2005 m. sausio 22 d. Kaune vykusioje Lietuvos judėjimo „Černobylis“ konferencijoje patvirtinti nauji organizacijos įstatai ir pasikeitė LJČ teisinė forma. Judėjimas tapo asociacija „Lietuvos judėjimas “Černobylis“.
2005 m. kovo 12 d. Kaune įvyko Lietuvos judėjimo „Černobylis“ 15-ųjų įkūrimo metinių minėjimas.
2005 m. balandžio 26 d. Lietuvos Respublikos Seime atidaryta fotografijos paroda, skirta Černobylio AE avarijos 19-osioms ir Lietuvos judėjimo „Černobylis“ 15-osioms įkūrimo metinėms paminėti.
2005 m. rugpjūčio 26-28 d. Šventojoje, sveikatingumo centre „Energetikas“, įvyko ketvirtasis černobyliečių šeimų sąskrydis, skirtas Hirosimos ir Nagasakio miestų tragedijoms paminėti.

2006 m. balandžio 24 d. Istorinėje prezidentūroje Kaune, buvo pristatyta knyga „13-tasis Zodiako ženklas – Černobylis“.

2006 m. balandžio 19 d.  LNK televizijos žaidime „Šeši nuliai - milijonas“, skirtam Černobylio atominės elektrinės avarijos 20-mečiui, žaidė trys katastrofos padarinių likviduotojai. Visa žaidime laimėta suma buvo paaukota černobyliečių vaikams, kuriems buvo nupirkta vaistų, stiprinančių imuninę sistemą.
2006 m. balandžio 25 d. Lietuvos Respublikos Seime atidaroma bendra Ukrainos ambasados LR, Lietuvos judėjimo „Černobylis“ ir Radiacinės saugos centro paroda „Ainiai nepamirš Černobylio aido“ ir 20-tosios Černobylio atominės elektrinės metinės paminėtos parlamento plenarinio posėdžio metu.
2006 m. balandžio 26 d.  Lietuvos kankinių bažnyčioje, Domeikavoje, Kauno rajone, buvo aukojamos Šventosios Mišios, skirtos Černobylio AE katastrofos aukų atminimui ir pašventintas Ukrainos ambasadoriaus Lietuvos Respublikoje J.E. Boriso Klimčiuko perduotas „Černobylio“ varpas. Vėliau šalia bažnyčios, esančiame Lietuvos kančios kelyje, buvo pašventintas ir atidengtas tautodailininko Viktoro Žilinsko paminklas, skirtas Černobylio katastrofos aukoms atminti. Šventas mišias aukojo varpą ir paminklą pašventino J.E. Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.
2006 m. balandžio 28 d. LNK televizija parodė laidą „Vakaras su Marijonu“, skirtą Černobylio atominės elektrinės avarijos 20-mečiui.
2006 m. liepos 28-30 d. LTU Kauno policijos fakulteto mokomojoje bazėje Jūrės miestelyje, Prienų rajone, įvyko penktasis černobyliečių šeimų sąskrydis, skirtas Hirosimos ir Nagasakio miestų tragedijoms paminėti.

2006 m. spalio 22 d.Klaipėdoje laive „Mecklenburg“ buvo pristatytos dvi knygos. Tai Afganistano karo veterano knyga „Miražas“ ir černobyliečių atsiminimų knyga „13-tasis Zodiako ženklas – Černobylis“.

2007 m. balandžio 26 d. LJČ narių iniciatyva, Druskininko miesto savivaldybės salėje, vyko Černobylio avarijos metinių minėjimas ir mokslinė konferencija „Černobyliečių problemų sprendimo būdai“.

2007 m. birželio 1 d. Vytauto Didžiojo Karo muziejuje buvo atidaryta paroda „Lietuva – Černobylis. 1986 m. – 1991 m.“.

2009 m. balandžio 24 d. Kauno miesto Tarybos salėje surengta konferencija, skirta Černobylio avarijos metinėms paminėti. Tarp garbių svečių dalyvavo Ukrainos, Rusijos ir Baltarusijos ambasadoriai, kurie padėjo gėlių prie paminklo černobyliečiams Domeikavoje, Kauno rajone.

2010 m. rugpjūčio 5 d. Pakruojo rajone įvyko eilinis černobyliečių šeimų sąskrydis, skirtas Hirosimos ir Nagasakio miestų tragedijoms paminėti.

2010 m. gruodžio 8 d. LJČ atstovai dalyvavo Tarptautinių visuomeninių Černobylio organizacijų forume, Kijeve, kurį rengė Ukrainos „Darbo ir socialinės politikos“ bei „Ypatingų situacijų ir gyventojų apsaugos nuo Černobylio katastrofos pasekmių“ ministerijos.

2011 m. balandžio 26 d. LJČ prašymu, surengtas 25-ųjų Černobylio avarijos metinių minėjimas ir priėmimas  Seime, kuriame černobyliečiai išsakė Seimo,Vyriausybes bei spaudos atstovams savo problemas.
2011m. lapkričio 7 d. LJČ atstovai susitikę su LR Socialinės apsaugos ir Darbo ministru Donatu Jankausku aptaria černobyliečių problemas (socialines išmokas, transporto lengvatas, projektų rėmimą ir kt.).

2011m. gruodžio 27 d. LJČ atstovai susitikę su LR Socialinės apsaugos ir Darbo ministru Donatu Jankausku aptaria Valstybinių pensijų sistemos reformą.

2012 m. vasario 10 d. LJČ atstovai dalyvauja Vilniaus miesto tarybos surengtoje konferencijoje ,,Kelkis ir eik! Tavo tikėjimas išgelbėjo tave (LK 17,19), skirtos XX Pasaulinei ligonio dienai paminėti.

2013 m. kovo 19 d. LJČ išleido 30 proginių atminimo medalių, skirtų Černobylio katastrofos 25-osioms metinėms, kurie LJČ Tarybos sprendimu, buvo įteikti aktyviausiems asociacijos „Lietuvos judėjimas „Černobylis“ nariams. Taip pat buvo apdovanoti Latvijos, Ukrainos ir Rusijos černobyliečių sąjungų prezidentai.

2014 m. birželio 14 d. LJČ atstovai Seime susitiko su LR Seimo Sveikatos komiteto pirmininke Dangute Mikutiene, kur aptarė černobyliečiams kylančias įvairias problemas bei taikomas socialines garantijas.

2015 m. kovo – balandžio mėn. minint LJČ 25-ąsias, bei Černobylio avarijos 29-ąsias metines, Vilniuje, Kaune ir Prienuose surengta eilė kultūrinių renginių, kuriuose dalyvavo Lietuvos  bei užsienio atstovai.

2015 m. lapkričio 25 d. LJČ atstovai dalyvavo Kijeve vykusiame Tarptautinės organizacijos „Chernobyl Union“ VI-jame Kongrese, kuriame tarptautinės organizacijos „Chernobyl Union“ viceprezidentu buvo išrinktas LJČ pirmininkas Pranas Paškevičius.

2016 m. balandžio 20 d. LJČ nariai dalyvavo Kijeve vykusiame tarptautinės organizacijos „Chernobyl Union“ Koordinacinės Tarybos posėdyje, kur buvo priimtas kreipimasis į Europos šalių vadovus dėl černobyliečių socialinės padėties, kuriame akcentuotas Lietuvos černobyliečių, kaip atskyros socialinės grupės klausimas.

2016 m. balandžio 21 d. LJČ nariai dalyvavo Kijeve vykusiame tarptautiniame forume „Chernobyls Legacy for the Nuclear Safety of the World“, apžiūrėjo naujojo sarkofago, bei branduolinio kuro saugyklų statybas.

2016 m. balandžio 21 d. LJČ prašymu, surengtas 30-ųjų Černobylio avarijos metinių minėjimas ir priėmimas  Seime, kuriame černobyliečiai Seimo,Vyriausybes bei spaudos atstovams pateikė išsamią informaciją apie „išnykusias“ černobyliečiams socialines garantijas, padėjo gėlių prie paminklų černobyliečiams įvairiuose Lietuvos miestuose. Premjeras A.Butkevičius įteikė padėkos raštą „...už pasiaukojimą ir narsą, parodytus likviduojant Černobylio avariją“.

2016 m. liepos 16 d. Raseinių rajone, Jūkainiuose buvo surengtas respublikinis černobyliečių šeimų sąskrydis  „Draugystės sala“, kuriame dalyvavo ir černobyliečius sveikino Raseinių rajono savivaldybės vadovai.

2017 m. sausio 21 d. Kaune vyko LJČ ataskaitinis– rinkiminis susirinkimas, išrinkta nauja LJČ vadovybė.

Aukštyn^Hey.lt
            - Nemokamas lankytojų skaitliukas