Lietuvos judėjimas "Černobylis"
logo
Artėja 25-metis


      

Metai bėga pro mūsų akis, kaip kadrai iš dokumentinio filmo. Kartais jie mus skaudina, nuvilia ar nudžiugina, bet vis tiek stumia pirmyn ieškoti, dirbti ir kurti. 2015 metai atneš visą puokštę jubiliejų: tai ir kovo 11-oji, Lietuvos Nepriklausomybės atstatymas, daugelio organizacijų bei partijų atsikūrimo ar įsisteigimo ketvirčio amžiaus jubiliejai.

Ateinančiais metais kovo mėnesio 10 dieną bus minimos ir asociacijos Lietuvos judėjimas „Černobylis“ 25-erių metų jubiliejus. Tiesa, Lietuvos judėjimo „Černobylis“ Prienų komitetas paminės šį jubiliejų truputį anksčiau – kovo 5 dieną, nes įsisteigė dar prieš judėjimo steigiamąjį suvažiavimą.

Prisiminus prieš ketvirtį amžiaus įvykusį steigiamąjį suvažiavimą, iškyla iš praeities nostalgiški vaizdai. Tada buvome tokie jauni, pilni entuziazmo, noro palengvinti buvusių Černobylio AE avarijos padarinių likviduotojų gyvenimą ir buitį. Gyvenimą matėme per rožinius akinius, būdami jauni, buvome maksimalistais.

Vilties geresniam gyvenimui teikė ir tai, jog žinojome, kad kovo 11-ąją bus paskelbtas Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės aktas. Viso suvažiavimo vardu nusiuntėme Lietuvos Aukščiausiąjai Tarybai sveikinimą ir palinkėjimus sėkmingo darbo Lietuvos ir jos liaudies gerovei bei klestėjimui. Tada į Lietuvos judėjimo „Černobylis“ koordinacinę tarybą buvo išrinkti tie patys 16 žmonių, kurie ir sudarė iniciatyvinę suvažiavimo parengimo grupę. Tai vilniečiai Adolfas Imbrasas, Juozas Kavaliauskas, Leonas Kalėtinas, Romuvas Kučinskas, Robertas Mockapetris ir Audrius Paulionis; kauniečiai – Konstantinas Birzulis, Paulius Brazauskas, Gražvydas Juodelis, Rimantas Kutra, Aurelija Nesterovienė, Vilijandas Vrubliauskas ir Linas Zaronskis; taip pat Algis Četrauskas iš Vieciūnų, Kęstutis Kazlauskas iš Prienų ir Arvydas Petrauskas iš Trakų.

Po ketvirčio amžiaus iš šio aktyvo asociacijos Lietuvos judėjimas „Černobylis“ veikloje dalyvauja tik keli žmonės. O ir nuotaikos dabar kitokios. Pasenome, pragmatiškiau pradėjome žiūrėti į gyvenimą, visas jaunystės iliuzijas nuvijome šalin, nes gyvenimas yra žiaurus ir nemėgstantis silpnųjų.

Tačiau judėjimo veiklos vaisius pajuto visi černobyliečiai: esame valstybės socialiai apdrausti, turime nemokamą (realiai – nevisiškai) gydymą, yra, kad ir nedideles vienkartines sveikatos praradimo ar mirties kompensacijas, mokamos priemokos prie invalidumo ir senatvės pensijų. Gal ir ne viskas yra taip, kaip norėtųsi, nes prieš 15 metų turėjome ir nemokamus vaistus, ir sanatorinį-kurortinį gydymą, turėjome ir Černobylio medicinos centrą, bet... Dirbti dar yra kur. Ir, jeigu dar černobyliečiams jėgos leis, reikia pabandyti susigrąžinti tai, kas buvo ir pagaliau pasiekti socialinio teisingumo dėl lengvatinio pravažiavimo viešuoju transportu, kuriuo jau senai naudojasi kitos socialiai remtinos grupės...

Na, o 2015 metų pabaigoje ir 2016 metais savo veiklos 25-ečius minės beveik visos asociacijos Lietuvos judėjimas „Černobylis“ narės. Taigi, paminėdami savo ketvirčio amžiaus jubiliejus, prisiminkime savo draugus ir bendražygius išėjusius Anapilin, prisiminkime savo nuveiktus darbus ir susitelkime toliau siekti užsibrėžtų tikslų, vydami savo niūrias mintis šalin.

 

Daugiau optimizmo!

Judėjimo veiklos 20-mečio
        minėjimas Prienuose

Nuotraukoje:
Judėjimo veiklos 20-mečio minėjimas Prienuose.Hey.lt
      - Nemokamas lankytojų skaitliukas